Bagaimana untuk berdagang opsyen ndx

Untuk mencapai ini, Nasdaq akan mengkaji semula komposisi Indeks Nasdaq setiap suku tahun dan menyesuaikan pembahagian komponen Indeks menggunakan algoritma proprietari, jika keperluan pengedaran berat tertentu yang telah ditetapkan tidak dipenuhi. Pada umumnya, syarikat dianggap berpengalaman jika ia telah disenaraikan di pasaran selama sekurang-kurangnya tiga bulan penuh kecuali bulan pertama penyenaraian awal.

Nasdaq atau mana-mana pihak ketiga tidak membuat sebarang jaminan atau pernyataan tersirat atau representasi berkenaan dengan Indeks, hasil yang diperolehi dengan penggunaannya atau nilai Indeks pada suatu masa tertentu. Tanpa mengehadkan apa-apa yang disebutkan di atas, Nasdaq tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa ganti rugi langsung, kehilangan keuntungan atau ganti rugi khas, sampingan, punitif, tidak langsung atau berbangkit, walaupun diberitahu mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian.

Akibatnya, sementara objektif pelaburan Amanah adalah untuk memberikan hasil pelaburan yang umumnya berkaitan dengan harga dan prestasi hasil Indeks, tidak ada jaminan bahawa objektif pelaburan ini dapat dicapai sepenuhnya. Dilancarkan pada bulan Januari, Indeks Nasdaq merupakan sekuriti domestik dan antarabangsa bukan kewangan terbesar yang disenaraikan di Pasaran Saham Nasdaq berdasarkan permodalan pasaran.

Ia juga mungkin bahawa komposisi bagaimana untuk berdagang opsyen ndx Amanah tidak boleh meniru komposisi Indeks sekiranya Amanah harus menyesuaikan kepelbagaian portfolionya untuk terus berkelayakan sebagai "syarikat pelaburan terkawal" di bawah Kod Hasil Dalam Negeri. Apabila membandingkan kecairan pada indeks utama, bagaimana untuk berdagang opsyen ndx, tidak banyak perbezaan antara pilihan indeks dan pilihan ETF kerana kedua-duanya sangat, sangat cair. Mujurlah, anda memegang kontrak pilihan, dan bukan kontrak niaga hadapan, dan oleh itu anda tidak diwajibkan. Ia tidak mengandungi sekuriti syarikat kewangan termasuk syarikat pelaburan. Kebanyakan kali, jurang harga saham naik atau turun berikutan laporan pendapatan suku tahunan tetapi selalunya, arah pergerakan itu tidak boleh diramalkan. Kerosakan boleh benar-benar memakan keuntungan anda dan memerlukan beberapa amalan dan pengalaman untuk mendapatkan pengisian yang baik. Harga sifar akan digunakan untuk Indeks Keamanan selepas penutupan pasaran tetapi sebelum waktu nilai penutupan rasmi Indeks disebarkan, yang biasanya Pelaburan dalam Powershares QQQ harus dibuat dengan pemahaman bahawa Nasdaq Trust akan tidak dapat meniru dengan betul prestasi Indeks kerana jumlah pulangan yang dijana oleh sekuriti yang dipegang dalam Amanah akan dikurangkan dengan kos transaksi yang dilakukan dalam menyesuaikan baki sebenar sekuriti dan perbelanjaan Amanah yang lain, sedangkan kos dan perbelanjaan transaksi tersebut adalah tidak termasuk dalam pengiraan Indeks. Jumlahnya akan menjadi perbezaan antara harga mogok dan harga penyelesaian. Nasdaq secara jelas menafikan semua waranti, dinyatakan atau tersirat, bagaimana untuk berdagang opsyen ndx, mengenai ketersediaan, ketepatan, pengiraan tanpa gangguan, kesempurnaan, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan Indeks bagaimana untuk berdagang opsyen ndx apa-apa data yang terkandung di dalamnya.

bagaimana untuk berdagang opsyen ndx

Harga sifar akan dikenakan kepada Indeks Keamanan selepas penutupan pasaran tetapi sebelum waktu nilai penutupan rasmi Indeks disebarkan, yang biasanya Penafian Nasdaq mungkin, dari semasa ke semasa, menjalankan budi bicara yang munasabah sebagaimana yang difikirkannya sesuai untuk memastikan integriti Indeks termasuk tetapi tidak terhad kepada kriteria pemasukan kuantitatif.

Bagi tujuan kriteria kelayakan Indeks, jika keselamatan adalah resit deposit yang mewakili keselamatan bukan U. Penilaian Indeks Kecuali dalam keadaan luar biasa yang boleh menyebabkan penilaian interim, komposisi Indeks dikaji semula setiap tahun seperti berikut. Sekuriti penerbit yang memenuhi kriteria kelayakan yang berkenaan adalah berdasarkan nilai pasaran.Ia tidak mengandungi sekuriti syarikat kewangan termasuk syarikat pelaburan. INDU Hasil yang ditunjukkan tidak boleh dipertimbangkan sebagai perwakilan prestasi Indeks pada masa akan datang, dan tidak sepatutnya hasilnya dianggap sebagai perwakilan prestasi Powershares QQQ atau Nasdaq Trust. Pulangan pelaburan dan nilai pokok untuk Powershares QQQ akan turun naik sehingga saham pelabur, bila ditebus, mungkin lebih atau kurang dari biaya asal.

Aktiviti Pasar Hari Ini.


Penerbit Indeks yang tidak memenuhi kriteria tersebut diganti. Sekuriti penggantian yang dipilih adalah sekuriti yang layak Indeks yang tidak ada dalam Indeks yang penerbitnya mempunyai permodalan pasaran terbesar. Data yang digunakan dalam ranking termasuk akhir data pasaran Oktober dan dikemaskini untuk jumlah saham yang belum dijelaskan yang dikemukakan dalam dokumen SEC secara awam melalui EDGAR menjelang akhir bulan November.

Indeks Nasdaq dikira berdasarkan metodologi tertimbang permodalan yang diubahsuai. Metodologi dijangka mengekalkan secara umum ciri-ciri ekonomi permodalan-permodalan sambil menyediakan kepelbagaian yang dipertingkatkan.

Maklumat yang terkandung di sini disediakan untuk tujuan maklumat dan pendidikan sahaja, dan tiada apa-apa yang terkandung di sini harus ditafsirkan sebagai nasihat pelaburan, sama ada bagi pihak keselamatan tertentu atau strategi pelaburan keseluruhan. Had Liabiliti Nasdaq, Inc. Nasdaq dengan nyata menafikan semua jaminan, dinyatakan atau tersirat, mengenai ketepatan, ketepatan, pengiraan yang tidak terganggu, kelengkapan, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan Indeks atau mana-mana data yang terkandung di dalamnya.


Yuran dan perbelanjaan akan mengurangkan prestasi QQQ Powershares berbanding prestasi Indeks Nasdaq. Pelaburan di Powershares QQQ harus dibuat dengan pemahaman bahawa Nasdaq Trust tidak dapat meniru persis prestasi Indeks kerana jumlah pulangan yang dijana oleh sekuriti yang dipegang dalam Amanah akan dikurangkan dengan kos urusniaga yang dilakukan dalam menyesuaikan aktual baki sekuriti dan perbelanjaan Amanah yang lain, sedangkan kos dan perbelanjaan transaksi tersebut tidak termasuk dalam pengiraan Indeks.

Jenis Keselamatan Jenis-jenis keselamatan yang umumnya layak untuk Indeks termasuk saham biasa, saham biasa, ADR, dan stok pengesanan. Keamanan atau jenis syarikat yang tidak termasuk dalam Indeks adalah dana tertutup, debentur boleh tukar, dana pertukaran bursa, syarikat liabiliti terhad, kepentingan perkongsian terhad, stok pilihan, hak, saham atau unit faedah yang bermanfaat, waran, unit dan sekuriti derivatif lain. Indeks ini tidak mengandungi sekuriti syarikat pelaburan.

Juga mungkin untuk tempoh masa yang singkat, Amanah tidak dapat sepenuhnya meniru prestasi Indeks kerana ketidakhadiran sekuriti Indeks tertentu di pasaran sekunder atau disebabkan oleh keadaan luar biasa yang lain. Peristiwa sedemikian tidak akan berterusan untuk jangka waktu yang panjang kerana pemegang amanah diperlukan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut dengan cara menyesuaikan komposisi Amanah. Adalah juga mungkin bahawa komposisi Amanah tidak dapat meniru komposisi Indeks sekiranya Amanah harus menyesuaikan kepelbagaian portfolionya untuk terus layak sebagai "syarikat pelaburan terkawal" di bawah Kod Hasil Dalam Negeri.

Biasanya, keselamatan akan dikeluarkan daripada Indeks pada Harga Jualan Terakhir. Walau bagaimanapun, sekiranya penyingkirannya, Indeks Keamanan dihentikan daripada perdagangan pada pasaran penyenaraian utamanya dan harga penutup rasmi tidak dapat ditentukan dengan mudah, Indeks Keselamatan boleh, menurut budi bicara Nasdaq, dikeluarkan pada harga sifar.

bagaimana untuk berdagang opsyen ndx

Permodalan Pasaran Tidak ada keperluan permodalan pasaran minimum. Inklusi akan ditentukan berdasarkan penerbit terbesar terbesar berdasarkan mesyuarat permodalan pasaran semua keperluan kelayakan lain. Permodalan pasaran ditentukan dengan mendarabkan Harga Jualan Terakhir3 oleh saham2 yang belum dijelaskan.


Penggantian dibuat efektif selepas penutupan perdagangan pada hari Jumaat ketiga pada bulan Disember. Lebih-lebih lagi, jika pada bila-bila masa sepanjang tahun selain daripada Kedudukan Semula, Penerbit Indeks tidak lagi memenuhi Kriteria Kelayakan Terus, atau sebaliknya ditentukan untuk tidak layak untuk dimasukkan dalam Indeks terus, ia digantikan dengan penerbit modal permodalan terbesar tidak kini dalam Indeks dan memenuhi kriteria Kelayakan Awal yang disenaraikan di atas.

Nasdaq juga boleh, disebabkan oleh keadaan khas, jika dianggap penting, menggunakan pelarasan budi bicara untuk memastikan dan mengekalkan kualiti pembinaan dan pengiraan indeks yang tinggi. Nasdaq tidak menjamin bahawa mana-mana Indeks tepat mencerminkan prestasi pasaran masa hadapan. Para Nasdaq, Inc. Pelabur harus menjalankan usaha wajar mereka sendiri dan menilai dengan teliti syarikat sebelum melabur.


Likuiditas Setiap keselamatan mestilah mempunyai purata dagangan harian purata tiga bulan ADTV sebanyak seribu saham. ADTV ditentukan oleh purata jumlah produk jumlah dagangan harian keselamatan setiap hari dalam tempoh tiga bulan sebelumnya. Sekiranya syarikat tidak memenuhi kriteria ini selama dua bulan berturut-turut, ia akan dikeluarkan dari Indeks yang berkuatkuasa selepas penutupan perdagangan pada hari Jumaat ketiga bulan berikutnya; dan penerbit keselamatan mungkin tidak mempunyai penyata kewangan tahunan dengan pendapat audit yang sedang ditarik balik.

Sekuriti yang layak dalam indeks yang sudah ada di dalam Indeks dan penerbitnya di dalam syarikat-syarikat yang memenuhi syarat berdasarkan permodalan pasaran dikekalkan dalam Indeks. Isu Indeks yang disenaraikan juga dikekalkan, dengan syarat penerbit sedemikian disenaraikan dalam penerbit yang layak berdasarkan Kedudukan Semula sebelum ini atau dimasukkan ke dalam Indeks selepas Kedudukan Kedudukan yang sebelumnya.